Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (5)

1-р хоронны урд талаас (Өвөрхангай - Арвайхээр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 32.1 0.6 0.0 76.9 26.4 98.0 476.6 0.4
2014 41.4 0.2 0.0 140.3 24.8 18.4 488.3 0.1
2016 42.7 0.2 0.0 134.7 28.5 12.5 481.2 1.2
Захын орчмоос (Өвөрхангай - Арвайхээр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 56.0 0.6 0.0 151.9 21.5 39.0 494.4 0.0
2014 48.6 0.3 0.0 169.8 22.6 28.3 554.1 0.0
2016 43.1 0.0 0.0 147.4 23.1 46.4 631.8 0.3
Шунхлай 2 ШТС (Өвөрхангай - Арвайхээр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 28.3 0.0 0.0 56.3 20.8 139.3 317.0 0.0
2014 42.8 0.0 0.4 114.9 25.7 19.2 550.6 0.5
2016 27.4 0.0 0.0 114.8 26.4 22.0 424.3 0.6
Цаг уурын ажиглалтын талбай (Өвөрхангай - Арвайхээр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 34.4 0.0 0.0 58.9 19.2 189.5 577.0 0.0
2014 40.7 0.1 0.0 145.5 23.0 40.9 544.5 0.0
2016 43.0 0.5 0.0 235.4 26.2 33.2 535.7 0.0
Хангай БОХтөв (Өвөрхангай - Арвайхээр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 28.1 0.0 0.0 188.4 22.3 123.0 498.2 1.0
2014 50.1 0.4 0.0 132.4 23.4 30.2 509.1 0.0
2016 51.0 0.4 0.0 136.8 27.2 11.3 604.8 0.9