Урьдчилсан мэдээ > Улирлын төлөв

Улирлын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2024-02-28 16:54:42

НЭГ. ТАНЫ АНХААРАЛД

                Цаг Уур, Орчны Судалгаа, Мэдээллийн Хүрээлэн (УЦУОСМХ)-ийн Цаг Агаар, Орчны Тоон Загварчлал Судалгааны Хэлтэс (ЦАОТЗСХ)-ээс 2024 оны 3 дугаар сараас 5 дугаар саруудын урьдчилсан төлөвийг тооцоолон танд хүргэж байна.

                Урьдчилсан төлөвийг Цаг агаар (tsag-agaar.gov.mn) цахим хуудсанд сар бүрийн 28-нд шинэчлэн гаргадаг тул хэрэглэгч та бүхэн тухай бүрд нь шинэчилсэн мэдээг ашиглаж байна уу.

                Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллага (ДЦУБ)-аас тогтоосноор олон жилийн дундаж (ОЖД) утга гэдэгт 1991–2020 оны хоорондох тухайн цаг уурын хэмжигдэхүүний дундаж утгыг авч үздэг.

                Улирлын төлөвийн талаар лавлах шаардлагатай бол УЦУОСМХ-ийн 11–326606 утсаар холбогдох болон тус хүрээлэнгийн ЦАОТЗСХ-ээс тодруулах боломжтой.

ХОЁР. УУР АМЬСГАЛЫН ТОЙМ

2.1.  3–5 дугаар саруудын уур амьсгалын тойм

                Агаарын температурын олон жилийн дундаж нь III сард нутгийн өмнөд хэсгээр 0...-6°С, бусад нутгаар -6...-14°С хүйтэн байдаг. IV сард агаарын дундаж температур ОЖД-аар нутгийн өмнөд хэсгээр 4...10°С дулаан, бусад нутгаар -2°С хүйтнээс +4°С дулаан, харин V сард нутгийн баруун хойд хэсгээр 0...6°С дулаан, өмнөд хэсгээр 12...18°С, бусад нутгаар 6...12°С дулаан байдаг байна.

Хур тунадас III-IV сард нийт нутгаар 0-4 мм хур тунадас ордог. Харин V сард  говийн нутгаар 0-10 мм, бусад нутгаар 10-20 мм хур тунадас ордог байна.

Гурав. 2024 ОНЫ 3–5 ДУГААР САРУУДЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

3.1 2024 оны III сараас 2024 оны V сарын цаг агаарын мэдээ

Гуравдугаар сард. Сарын агаарын дундаж температур нь ОЖД-аар нутгийн өмнөд хэсгээр 0...-6°С, бусад нутгаар -6...-14°С хүйтэн байдаг.  2024 оны 3 дугаар сарын агаарын дундаж температур ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна.

 

 

 

 

 

 

Text Box: Зураг 1б. 2024 оны 3 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв (°C)
[Д–агаарын температур ОЖД–аас дулаан,
Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим
Х–агаарын температур ОЖД–аас хүйтэн]

 

 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар баруун болон говийн аймгуудын ихэнх нутгаар 0–1 мм, бусад нутгаар 2–4 мм цас ордог байна. 2024 оны 03 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖ Д-ийн орчим орох төлөвтэй байна.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөрөвдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар нутгийн өмнөд хэсгээр  4...100С, бусад нутгаар -20С хүйтнээс +40С дулаан байдаг. 2024 оны 4 дүгээр сарын агаарын дундаж температур нутгийн өмнөд хэсгээр ОЖД-аас дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зураг 3б. 2024 оны 4 дүгээр сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв (°C)

[Д–агаарын температур ОЖД–аас дулаан,

Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим]

 

 

 

 

 

 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар баруун болон говийн аймгуудын ихэнх нутгаар 0–1 мм, бусад нутгаар 2–4 мм цас ордог байна. 2024 оны 04 дүгээр сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар ОЖД-ийн орчим орох төлөвтэй байна.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зураг 4б. 2024 оны 4 дүгээр сарын хур

тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[И–хур тунадас ОЖД–аас ахиу,

Н–хур тунадас ОЖД–ийн орчим,

Б–хур тунадас ОЖД–аас бага]

 

 

 

 

 

 

Тавдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД-аар нутгийн хойд хэсгээр 2...80С, өмнөд хэсгээр 15...190С, бусад нутгаар 10...150С дулаан байдаг байна. 2024 оны 5 дугаар сарын агаарын дундаж температур нийт нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зураг 5б. 2024 оны 5 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв (°C)

[Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим]

 

 

 

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар говь талын нутгаар 4-10 мм, бусад нутгаар 12-20мм тунадас ордог байна. 2024 оны 5 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас нийт нутгаар дунджийн орчим орох төлөвтэй байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зураг 6б. 2024 оны 5 дугаар сарын

хур тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[Н–хур тунадас ОЖД–ийн орчим]

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Зөвлөмж

Агаарын дундаж температур: III, IV дүгээр сард нутгийн баруун хэсгээр ОЖД–аас дулаан, бусад нутгаар ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна. V сард нийт нутгаар ОЖД–ийн орчим байх төлөвтэй байна.

Хур тунадас: IV сард төвийн нутгаар ОЖД–аас ахиу, III, IV сард ОЖД-ийн орчим байх төлөвтэй байна.