Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Арвайхээр сумын 2022 оны 5-р сарын агаарын чанарын төлөв байдал

Шинэчлэгдсэн: 2022-06-29 09:51:15

Арвайхээр сумын агаарын чанарыг  1 цэгт агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), РМ2.5 тоосонцор  болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж байна.

Арвайхээр сумын  РМ2,5 тоосонцор, хүхэрлэг хий,азотын давхар ислийн агууламжийг MNS.0017.2.5.12-2021, MNS 0017.2.5.11-2021 аргын стандартын дагуу хийж шинжилгээний дүнг агаарын чанарын стандарт МNS4585:2016-ын хүлцэх агууламжтай харьцуулж гаргадаг.

2022 оны 5-р сарын Арвайхээр сумын агаар дахь агаар бохирдуулах бодис  болох хүхэрлэг хий (SO2),-ийн дундаж агууламж 6 мкг/м3,азотын давхар исэл (NO2)-ийн дундаж агууламж 12 мкг/м3 , РМ2.5 тоосонцор дундаж агууламж 17 мкг/м3 байгаа нь  2021 оны мөн үетэй харьцуулахад өөрчлөлтгүй байлаа.

 

 Бохирдуулах бодисын нэр

Агаарын чанарын стандарт

MNS 4585:2016

Дундаж агууламж, мкг/м3

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2021 оны 5-р сар

 

2022 оны 5-р сар

 

Хүхэрлэг хий, SO2

10

7

6

Азотын давхар исэл, NO2

30

12

12

 РМ2,5 тоосонцор

50

-

17

 

 

Сүүлийн 5-н жилийн агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2),-ийн жилийн дундаж агууламж -2017-2021 он 2017-2021 оны хүхэрлэг хийн (SO2), жилийн дундаж агууламж нь 12-28 мкг/м3-байгаа нь MNS 4585:2016 агаарын чанарын стандартын хүлцэх агууламжтай харьцуулахад 1.2-2.8 дахин давсан, азотын давхар исэл (NO2),-ийн жилийн дундаж агууламж  25-33 мкг/м3 байгаа нь  MNS 4585:2016 агаарын чанарын стандартын хүлцэх агууламжтай харьцуулахад 2018,2021 онуудад 1 дахин давсан бохирдолтой байна.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ