Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Арвайхээр (Өвөрхангай - Арвайхээр хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.045 0.139 -
2019.12.26 14 0.009 0.01 -
2019.12.26 20 0.042 0.172 -
2019.12.27 8 0.037 0.069 -
2019.12.27 14 0.019 0.002 -
2019.12.27 20 0.039 0.054 -
2019.12.30 8 0.077 0.115 -
2019.12.30 14 0.013 0.003 -
2019.12.30 20 0.02 0.011 -
2019.12.31 8 0.046 0.019 -
2019.12.31 14 0.026 0.001 -