Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Арвайхээр (Өвөрхангай - Арвайхээр хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.8 8 0.049 0.059 -
2019.11.8 14 0.012 0.006 -
2019.11.8 20 0.043 - -
2019.11.11 8 0.036 0.065 -
2019.11.11 14 0.043 0.007 -
2019.11.11 20 0.043 0.075 -
2019.11.12 8 0.027 0.055 -
2019.11.12 14 0.011 0.005 -
2019.11.12 20 0.035 0.057 -
2019.11.13 8 0.042 0.063 -
2019.11.13 14 0.012 0.007 -
2019.11.13 20 0.051 0.073 -
2019.11.14 8 0.035 0.047 -
2019.11.14 14 0.034 0.02 -
2019.11.14 20 0.033 0.082 -
2019.11.15 8 0.136 0.092 -