Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Арвайхээр

Ням

2019-10-20
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
9м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хужирт

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баян-Өндөр

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хархорин

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баруунбаян-Улаан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Төгрөг

Ням

2019-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Богд

Ням

2019-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-8 17
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Бат-Өлзий

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянгол

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Бүрд

Ням

2019-10-20
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Гучин-Ус

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Зүйл

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Зүүнбаян-Улаан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Нарийнтээл

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-8 17
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баруунхайрхан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сант

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Уянга

Ням

2019-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хайрхандулаан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах