Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Арвайхээр

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хужирт

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өндөр

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хархорин

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баруунбаян-Улаан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төгрөг

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Богд

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Бат-Өлзий

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянгол

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Бүрд

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Гучин-Ус

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Зүйл

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Зүүнбаян-Улаан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Нарийнтээл

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баруунхайрхан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сант

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Уянга

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хайрхандулаан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах