Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өвөрхангай - Арвайхээр хот (Станц: Арвайхээр)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Хужирт сум (Станц: Хужирт)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баян-Өндөр сум (Станц: Баян-Өндөр)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Хархорин сум (Станц: Хархорин)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баруунбаян-Улаан сум (Станц: Баруунбаян-Улаан)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Төгрөг сум (Станц: Төгрөг)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Богд сум (Станц: Богд)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Бат-Өлзий сум (Харуул: Бат-Өлзий)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баянгол сум (Харуул: Баянгол)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Бүрд сум (Харуул: Бүрд)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Гучин-Ус сум (Харуул: Гучин-Ус)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Есөнзүйл сум (Харуул: Зүйл)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Зүүнбаян-Улаан сум (Харуул: Зүүнбаян-Улаан)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Нарийнтээл сум (Харуул: Нарийнтээл)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Өлзийт сум (Харуул: Баруунхайрхан)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Сант сум (Харуул: Сант)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Уянга сум (Харуул: Уянга)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Хайрхандулаан сум (Харуул: Хайрхандулаан)

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2022-12-04
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах