Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Арвайхээр

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хужирт

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өндөр

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Хархорин

Бямба

2019-08-24
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баруунбаян-Улаан

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төгрөг

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Богд

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Бат-Өлзий

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянгол

Бямба

2019-08-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Бүрд

Бямба

2019-08-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Гучин-Ус

Бямба

2019-08-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Зүйл

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Зүүнбаян-Улаан

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Нарийнтээл

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баруунхайрхан

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Сант

Бямба

2019-08-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Уянга

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Аянга цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хайрхандулаан

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-08-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-08-28
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах