Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өвөрхангай - Арвайхээр хот (Станц: Арвайхээр)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Хужирт сум (Станц: Хужирт)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Баян-Өндөр сум (Станц: Баян-Өндөр)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Хархорин сум (Станц: Хархорин)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Баруунбаян-Улаан сум (Станц: Баруунбаян-Улаан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Төгрөг сум (Станц: Төгрөг)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Богд сум (Станц: Богд)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Бат-Өлзий сум (Харуул: Бат-Өлзий)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Баянгол сум (Харуул: Баянгол)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Бүрд сум (Харуул: Бүрд)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Гучин-Ус сум (Харуул: Гучин-Ус)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Есөнзүйл сум (Харуул: Зүйл)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Зүүнбаян-Улаан сум (Харуул: Зүүнбаян-Улаан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Нарийнтээл сум (Харуул: Нарийнтээл)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Өлзийт сум (Харуул: Баруунхайрхан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Сант сум (Харуул: Сант)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Уянга сум (Харуул: Уянга)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Өвөрхангай - Хайрхандулаан сум (Харуул: Хайрхандулаан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах