Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өвөрхангай - Арвайхээр хот (Станц: Арвайхээр)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Хужирт сум (Станц: Хужирт)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Баян-Өндөр сум (Станц: Баян-Өндөр)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с
хасах

Өвөрхангай - Хархорин сум (Станц: Хархорин)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Баруунбаян-Улаан сум (Станц: Баруунбаян-Улаан)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Төгрөг сум (Станц: Төгрөг)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Богд сум (Станц: Богд)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Бат-Өлзий сум (Харуул: Бат-Өлзий)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Баянгол сум (Харуул: Баянгол)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Бүрд сум (Харуул: Бүрд)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Гучин-Ус сум (Харуул: Гучин-Ус)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Есөнзүйл сум (Харуул: Зүйл)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Зүүнбаян-Улаан сум (Харуул: Зүүнбаян-Улаан)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Нарийнтээл сум (Харуул: Нарийнтээл)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Өлзийт сум (Харуул: Баруунхайрхан)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
12м/с
хасах

Өвөрхангай - Сант сум (Харуул: Сант)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Уянга сум (Харуул: Уянга)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Хайрхандулаан сум (Харуул: Хайрхандулаан)

Ням

2023-03-26
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2023-03-27
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Мягмар

2023-03-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2023-03-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2023-03-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах