Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өвөрхангай - Арвайхээр хот (Станц: Арвайхээр)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Хужирт сум (Станц: Хужирт)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баян-Өндөр сум (Станц: Баян-Өндөр)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
12 53
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Хархорин сум (Станц: Хархорин)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Баруунбаян-Улаан сум (Станц: Баруунбаян-Улаан)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Төгрөг сум (Станц: Төгрөг)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Богд сум (Станц: Богд)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Бат-Өлзий сум (Харуул: Бат-Өлзий)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Баянгол сум (Харуул: Баянгол)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Бүрд сум (Харуул: Бүрд)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
12 53
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Гучин-Ус сум (Харуул: Гучин-Ус)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Есөнзүйл сум (Харуул: Зүйл)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
11 51
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
11 51
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Зүүнбаян-Улаан сум (Харуул: Зүүнбаян-Улаан)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Нарийнтээл сум (Харуул: Нарийнтээл)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Өлзийт сум (Харуул: Баруунхайрхан)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
8м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Сант сум (Харуул: Сант)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Уянга сум (Харуул: Уянга)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Өвөрхангай - Хайрхандулаан сум (Харуул: Хайрхандулаан)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах