Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өвөрхангай - Арвайхээр хот (Станц: Арвайхээр)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Хужирт сум (Станц: Хужирт)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Баян-Өндөр сум (Станц: Баян-Өндөр)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өвөрхангай - Хархорин сум (Станц: Хархорин)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Баруунбаян-Улаан сум (Станц: Баруунбаян-Улаан)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өвөрхангай - Төгрөг сум (Станц: Төгрөг)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өвөрхангай - Богд сум (Станц: Богд)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өвөрхангай - Бат-Өлзий сум (Харуул: Бат-Өлзий)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
9м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Баянгол сум (Харуул: Баянгол)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Бүрд сум (Харуул: Бүрд)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Гучин-Ус сум (Харуул: Гучин-Ус)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өвөрхангай - Есөнзүйл сум (Харуул: Зүйл)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Зүүнбаян-Улаан сум (Харуул: Зүүнбаян-Улаан)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Нарийнтээл сум (Харуул: Нарийнтээл)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Өлзийт сум (Харуул: Баруунхайрхан)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Өвөрхангай - Сант сум (Харуул: Сант)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Өвөрхангай - Уянга сум (Харуул: Уянга)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Бага зэргийн бороо
10м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Хайрхандулаан сум (Харуул: Хайрхандулаан)

Лхагва

2021-09-22
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах