Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Өвөрхангай - Арвайхээр хот (Станц: Арвайхээр)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
16м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-9 15
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Хужирт сум (Станц: Хужирт)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
14м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баян-Өндөр сум (Станц: Баян-Өндөр)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Хархорин сум (Станц: Хархорин)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
15м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-9 15
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баруунбаян-Улаан сум (Станц: Баруунбаян-Улаан)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
15м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Төгрөг сум (Станц: Төгрөг)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Богд сум (Станц: Богд)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлэрхэг
15м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Бат-Өлзий сум (Харуул: Бат-Өлзий)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
14м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Баянгол сум (Харуул: Баянгол)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
17м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Бүрд сум (Харуул: Бүрд)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
17м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-10 14
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Гучин-Ус сум (Харуул: Гучин-Ус)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
14м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Есөнзүйл сум (Харуул: Зүйл)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
17м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Зүүнбаян-Улаан сум (Харуул: Зүүнбаян-Улаан)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
17м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Нарийнтээл сум (Харуул: Нарийнтээл)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
14м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
10м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өвөрхангай - Өлзийт сум (Харуул: Баруунхайрхан)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Сант сум (Харуул: Сант)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Хур тунадас
18м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлэрхэг
12м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өвөрхангай - Уянга сум (Харуул: Уянга)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
14м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Өвөрхангай - Хайрхандулаан сум (Харуул: Хайрхандулаан)

Мягмар

2021-04-13
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2021-04-14
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
14м/с

Пүрэв

2021-04-15
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлэрхэг
11м/с

Баасан

2021-04-16
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2021-04-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах