Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын агаарын чанарын 2020 оны 02 сарын эхний 10 хоногийн тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-04-01 11:14:36
  • 02 дугаар сарын эхний 10 хоногийн байдлаар хийсэн хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн хэмжилт шинжилгээний дүнг агаарын чанарын MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдсангүй.
  • Хүхэрлэг хийн дундаж агууламж нь 30 мкг/м3 байна. Их утга нь 4-ны 08 цагт 87 мкг/м3 ажиглагдсан. Урд 10 хоногийн дундажтай харьцуулахад  9 мкг/м3 –р буурсан байна.
  • Азотын давхар ислийн дундаж агууламж нь 27 мкг/м3 байна.  Их утга нь 4-ны 08 цагт  78 мкг/3 ажиглагдсан. Урд 10 хоногийн дундажтай харьцуулахад  9 мкг/м3 –р буурсан байна.
  • Нийт тоосны дундаж агууламж нь 217 мкг/м3 байна. Нийт тоосны  хамгийн их утга 4-ны 08 цагт  540 мкг/м3 ажиглагдсан. MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас  давсан тохиолдол 2 удаа буюу 36–40 –р давсан тохиолдол ажиглагдсан. Урд 10 хоногийн дундажтай харьцуулахад  25  мкг/м3 –р ихэссэн байна.

 

ӨВӨРХАНГАЙ УЦУОШТӨВ

БОШЛ     2020.02.11