Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын агаарын чанарын 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-р 10 хоногийн тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-03-26 14:54:56

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын агаарын чанарын

2020 оны 1 дүгээр сарын 1-р 10 хоногийн тойм

2020 оны 1 дүгээр сарын 1-р 10 хоногийн байдлаар хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн хэмжилт шинжилгээний дүнг агаарын чанарын MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй.

Нийт тоосны дундаж агууламж нь 232 мкг/м3 байна. Нийт тоосны хамгийн их утга 8-ны 20 цагт 925мкг/м3 ажиглагдсан, энэ нь MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас 1,9 дахин давсан бохирдолтой байна.

Бохирдуулагч үзүүлэлтүүд

Хүлцэх агууламж

Агууламж мкг/м3

Хүлцэх агууламжаас давсан он, сар, өдөр, цаг

1-р 10 хоногийн дундаж

Хамгийн их

Хүхэрлэг хий SO2

450 мкг/м3

40

117

 

Азотын давхар исэл NO2

200 мкг/м3

39

74

 

Нийт тоосны агууламж

500 мкг/м3

232

925

2020.01.08-ны 20 цагт 1,9 дахин