Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын агаарын чанарын 2020 оны 04 сарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2021-09-21 15:23:46

Арвайхээр сумын агаарын чанарын 2021 оны 4-р сарын мэдээ

 

        Арвайхээр сумын хэмжээнд  агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий  /SO2/, азотын давхар исэл  /NO2/, нийт тоосонцорын агууламжийг нийт 62 удаагийн сорьц авч тодорхойллоо.

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд : Агаар дахь хүхэрлэг хийн дундаж агууламж  12 мкг/м3, хамгийн их нь 80 мкг/м3, азотын давхар ислийн дундаж агууламж  19 мкг/м3, хамгийн их нь 37 мкг/м3 байгаа нь агаарын агаарын чанарын стандарт /MNS 4585:2016/ дахь хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдсангүй. Нийт тоосонцорын хэмжилтийг 20 минутаар өдөрт 3-н удаа нийт 62-н хэмжилт хийсэн. Хэмжилтийн дүнгээс үзвэл:  Тоосонцорын дундаж агууламж 89 мкг/м3 хамгийн их нь 281 мкг/м3 байгаа нь Агаарын чанарын стандарт /MNS 4585:2016/ дахь хүлцэх агууламжаас 4-н удаа буюу 1.0 -1.6 дахин давсан байна.  

 

 УЦУОШТ-ийн БОШЛаборатори

 2021.05.05