Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын агаарын чанарын 2020 оны 02 сарын 2 дугаар 10 хоногийн тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-04-01 11:24:57
  • 02 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногийн байдлаар хийсэн хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн хэмжилт шинжилгээний дүнг агаарын чанарын MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдсангүй.
  • Хүхэрлэг хийн дундаж агууламж нь 14 мкг/м3 байна. Их утга нь 17-ны 08 цагт 39 мкг/м3 ажиглагдсан. Урд 10 хоногийн дундажтай харьцуулахад  25 мкг/м3 –р буурсан байна.
  • Азотын давхар ислийн дундаж агууламж нь 22 мкг/м3 байна.  Их утга нь 17-ны 08 цагт  64 мкг/3 ажиглагдсан. Урд 10 хоногийн дундажтай харьцуулахад 5 мкг/м3 –р буурсан байна.
  • Нийт тоосны дундаж агууламж нь 114 мкг/м3 байна. Нийт тоосны  хамгийн их утга 17-ны 08 цагт  356 мкг/м3 ажиглагдсан. MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас  давсан тохиолдол ажиглагдсангүй. Урд 10 хоногийн дундажтай харьцуулахад  103 мкг/м3 –р буурсан байна.