Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Арвайхээр сумын агаарын чанарын 2021 оны 10 дугаар сарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-22 02:58:13

 

        Арвайхээр суманд агаар бохирдуулах хүхэрлэг хий  /SO2/, азотын давхар исэл  /NO2/, нийт тоосонцор /TSP/-ын агууламжийг  20 минутын дунджаар тодорхойлж байна.  

  • Агаар дахь хүхэрлэг хийн  дундаж агууламж  24 мкг/м3, хамгийн их нь 111 мкг/м3 , Азотын давхар ислийн /NO2/  дундаж агууламж  39 мкг/м3,  хамгийн их нь 83 мкг/м3 байгаа нь агаарын чанарын стандарт /MNS 4585:2016/ дахь хүлцэх агууламжаас даваагүй.
  • Нийт тоосонцорын /TSP/  дундаж агууламж 149 мкг/м3, хамгийн их нь 2021 оны  10 дугаар сарын 20- ны өдрийн 20 цагт 674 мкг/м3 буюу агаарын чанарын стандартаас 34.8% -иар их ,  10 дугаар сарын  22-ны өдрийн 08 цагт 633 мкг/м3  буюу агаарын чанарын стандартаас 133 мкг/м3  буюу 26.6 % иар их байна.  

Өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж  4 мкг/м3 –ээр буюу 20% - иар, Азотын давхар ислийн /NO2/   дундаж агууламж  8 мкг/м3 буюу 20.5% -иар, Нийт тоосонцорын  /TSP/  дундаж агууламж 50 мкг/м3  буюу 50 % иар тус тус  ихэссэн байна.

 

                                             УЦУОШТ-ийн БОШЛаборатори

 2021.11.01